Η απόρριψη της συναίνεσης ως υπεράσπισης στις περιπτώσεις μετατροπών του σώματος Μία προβληματική προσέγγιση του ποινικού δικαίου

Νίκος Ζένιου

Περίληψη


Το παρόν άρθρο καταπιάνεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τη ρύθμιση της συναίνεσης ως υπεράσπισης σε υποθέσεις συναινετικής πρόκλησης σωματικής βλάβης, με έμφαση στο «body modification» . Στην ανάλυση που ακολουθεί, διά της συγκριτικής θεώρησης της νομολογίας σε παρόμοιες περιπτώσεις και των συγκεκριμένων αναφορών στη νομολογιακή πρακτική και σκέψη, επιχειρείται η εξαγωγή του συμπεράσματος πως το ποινικό δίκαιο ακολουθεί μία προβληματική προσέγγιση στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα να απαιτούνται αλλαγές, προς βελτίωση και εξισορρόπηση της υφιστάμενης νομικής κατάστασης.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC