Κράτος Δικαίου vs Κοινό Περί Δικαίου Αίσθημα: Η οπτική μιας πρωτοετούς φοιτήτριας Νομικής

Βιλελμίνη Φραντζή

Περίληψη


Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η σύγκρουση του κράτους δικαίου με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στην έννοια του δικαίου και στον τρόπο με τον οποίο έχουν ενσωματωθεί ορισμένες κοινώς αποδεκτές ηθικές αντιλήψεις στους κανόνες του. Έπειτα, αφού ορίζονται οι έννοιες του κράτους δικαίου και του κοινού περί δικαίου αισθήματος, αναλύεται η μεταξύ τους αντιπαράθεση. Εν συνεχεία, χρησιμοποιούνται λογικά επιχειρήματα που αποδεικνύουν την ‘’επικράτηση‘’ του κράτους δικαίου στη μάχη που δίνει με το αίσθημα δικαίου. Ως παράδειγμα των όσων αναπτύσσονται, αναφέρεται μια δικαστική απόφαση η οποία επιβεβαιώνει την κυριαρχία του κράτους δικαίου, και δύο αποφά-σεις στις οποίες το κράτος δικαίου ταυτίζεται με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ακόμη όμως και σε αυτές η βαρύτητα δίνεται στον δικονομικώς ορθολογικό χειρισμό των υποθέσεων από το κράτος δικαίου και αναδεικνύεται και πάλι η υπεροχή του. Επιλογικά, αναφέρεται η προσωπική άποψη της γράφουσας .

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC