Το ζήτημα της εικονικής παιδικής πορνογραφίας στην Κύπρο και ΕΕ : Μεταξύ ανοχής και ποινικοποίησης

Linda Faouzi

Περίληψη


Η Κυπριακή νομοθεσία οφείλει να προστατεύσει τους ανήλικους από τους κίνδυνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο αλλά, λόγω της ιδιαιτερότητας του συγχρόνου αυτού μέσου εγκληματικότητας, τα όρια του πραγματικού από του εικονικού έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Η εικόνα παιδικής κακοποί-ησης έχει λάβει άλλες διαστάσεις αφού πλέον αντικείμενο της δεν αποτελεί μόνο ο πραγματικός ανήλικος αλλά και η εικονική απεικόνιση αυτού. Η μελέτη ασχολείται με τον νομιμοποιητικό λόγο της προστασίας του ανηλίκου από το έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας στην περίπτωση που η εικόνα δεν είναι πραγματική, αντιμετωπίζοντας αυτήν την περίπτωση με την ίδια αυστηρότητα. Γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει σύγκρουση, αφού υποστηρίζεται ότι η ανάγκη για ιδιαίτερη προστασία του ανήλικου από τα αδικήματα της παιδικής πορνογραφίας στην περίπτωση, καταπατά το δικαίωμα της ελευθέριας έκφρασης.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC