Ενιαία φορολογία και τυχερά παιγνίδια, Σχολιασμός της απόφασης της 26ης Φεβρουαρίου 2020 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-788/18

Χαράλαμπος Σάββα

Περίληψη


Η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-788/18 καθίσταται άρρηκτα συνυφασμένη με την σπου-δαία ελευθερία παροχής υπηρεσιών, η οποία προνοείται στο Άρθρο 56 της ΣΛΕΕ και η οποία συνίσταται σε μία εκ των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της ΕΕ, καθώς επίσης και με τους πολύ ιδιαίτερους τομείς των τυχερών παιγνίων και της φορολογίας. Εστιάζοντας σε αυτήν την ιδιάζουσα απόφαση, το παρόν άρθρο, μέσω μίας εκτενούς προσπάθειας νομικού σχολιασμού επί των σκέψεων που οδήγησαν το ΔΕΕ στην καταληκτική του κρίση, και όχι μόνον, αδράζει την ευκαιρία και δεικνύει με σαφήνεια τους σημαντικότερες νομικούς κανόνες που πλαισιώνουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και τις νομικές αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τους τομείς των τυ-χερών παιγνίων και της φορολογίας στην ενωσιακή έννομη τάξη του σήμερα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC