Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή και το δικαίωμα των εργαζομένων στην κυριακάτικη αργία Ποτέ την Κυριακή ή Πάντα την Κυριακή;

Αναστασία Διακίδη, Νικόλαος Κότσαρης, Αικατερίνη Λυμπέρη, Γεωργία Λυμπέρη

Περίληψη


Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην εξέταση της σύγκρουσης του δικαιώματος των εργαζομένων στην κυρια-κάτικη αργία με τη δυνατότητα των εμπορικών καταστημάτων να παραμένουν ανοικτά τις Κυριακές, όπως αυτή επεκτάθηκε μετά το άρθρο 49 του Ν. 4472/2017. Στη μελέτη ερευνάται καταρχάς αν και πώς κατοχυρώνεται ένα δικαίωμα των εργαζομένων σε εβδομαδιαία ανάπαυση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και συγκριτικό επίπεδο. Στη συνέχεια αναλύεται η ελληνική νομοθεσία για τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή γενικά, αλλά και το ειδικότερο καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των εμπορικών καταστη-μάτων τις Κυριακές. Έπειτα αναλύεται η νομολογιακή μεταστροφή του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφαση ΣτΕ 18/2019, η οποία ανέτρεψε την απόφαση ΣτΕ Ολομ 100/2017, κρίνοντας συνταγ-ματικές τις κανονιστικές ρυθμίσεις που εξειδικεύουν σε ποιες ζώνες και περιοχές επιτρέπεται το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και για πόσες Κυριακές το έτος. Τέλος, επιχειρείται μια συνολική θεώρηση του ζητήματος και η διατύπωση της προσωπικής θέσης των συγγραφέων.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC