Ευθανασία και triage σε περιπτώσεις πανδημίας Επίκαιροι νομικοί προβληματισμοί

Αλέξανδρος Καλαϊτζίδης

Περίληψη


Με αφορμή την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, αναδύθηκαν αρκετοί νομικοί προβληματισμοί σχετικοί με τον αναπόφευκτο θάνατο ασθενών στους οποίους το υγειονομικό σύστημα διαφόρων κρατών δεν είχε τις δυνατότητες να παρέχει νοσηλεία. Η διαλογή των ασθενών που αναγκαστικά πραγματοποιήθηκε από το ιατρικό προσωπικό κάθε χώρας είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς να εκπνεύσουν αβοήθητοι και δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να αναφέρονται σε εφαρμογή πρακτικών ευθανασίας, ιδιαίτερα σε ασθενείς της τρίτης ηλικίας. Με το παρόν άρθρο αναλύεται το νομικό καθεστώς της ευθανα-σίας και αντιπαραβάλλεται προς την πρακτική της διαλογής των ασθενών σε περιπτώσεις καταστροφών, γνωστή διεθνώς ως « triage». Από την ανάλυση αυτή συνάγεται το συμπέρασμα ότι στις περιπτώσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα δεν επρόκειτο για εφαρμογή των διατάξεων της ευθανασίας αλλά του καθεστώτος triage, καθότι κάθε επιλογή των ασθενών που παραβιάζει τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και οδηγεί στον θάνατό τους στοιχειοθετεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση είτε δια πράξεως είτε δια παραλείψεως, ανεξάρτητα από το αν η πράξη δεν κρίνεται τελικά άδικη λόγω σύγκρουσης καθη-κόντων [ άρθρο 20 ΠΚ ] σε περιπτώσεις κατάστασης ανάγκης. Τέλος, προτείνεται η θέσπιση ενός πα-γκόσμιου κώδικα πανδημίας ο οποίος θα απεγκλωβίσει το ιατρικό προσωπικό από μια ευθύνη που δεν του ανήκει

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC