Το Δικαίωμα στη Βλασφημία Ο Θρησκευτικός Μισαλλόδοξος Λόγος και τα Ποινικά Όρια της Ελευθερίας Έκφρασης

Stella Mala

Περίληψη


Μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει τον θρησκευτικό μισαλλόδοξο λόγο, ο οποίος ποινικοποιείται, από την βλα-σφημία, η οποία έχει αποποινικοποιηθεί από τα πλείστα κράτη. Η βλασφημία προστατεύεται από το δι-καίωμα της ελευθερίας έκφρασης, συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής άποψης, την ευρύτητα πνεύμα-τος, στον διάλογο και στον αντίλογο. Παρόλα αυτά η αμφισβήτηση των Θείων και των θρησκευτικών ιδεολογιών ακόμη και σήμερα μπορεί να επιφέρει εντάσεις, τρομοκρατία, βία και θάνατο. Η υποκίνηση βίας και μισαλλοδοξίας εναντίον θρησκευτικής ομάδας αποκλείεται από την σφαίρα προστασίας του δι-καιώματος της ελευθερίας έκφρασης. Η νομική επιστήμη καλείται να κρατήσει ένα ισοζύγιο μεταξύ του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης, ως βασικού θεμελίου του Δημοκρατικού κράτους, και παράλληλα να ρυθμίσει διαμέσου των πηγών δικαίου περιορισμούς στον λόγο, για την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις σε ένα κράτος ανοχής.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC