Ο νέος νόμος Ν. 4548/2018 Οι αλλαγές αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο των Α.Ε.

Charis Gregoriou

Περίληψη


Ο νομοθέτης ήδη από τη σύνταξη του Κ.Ν 2190/1920 προσπάθησε να αναδείξει τη σπουδαιότητα της ύπαρξης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί ως προς την διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρίας. Η ανάγκη της δημιουργίας των νέων ρυθμίσεων αναδείχθηκε ανά τα χρόνια από την καθημερινή ενασχόληση των μελών του. Ο νέος νόμος Ν.4548/2018 εγκαινίασε ένα νέο πλαίσιο επί ειδικών θεμάτων αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να λυθούν πρακτικά ζητήματα που ανέκυψαν ως προς την άσκηση των καθηκόντων όσο και να εισαχθούν νέα στοιχεία ως προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης των υφιστάμενων δεδομένων στη σύγχρονη εποχή.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC