Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα

Vasilis Laskaridis

Περίληψη


Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην ανάλυση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στο πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων με τον προσφάτως εκδοθέντα αναπτυξιακό Ν. 4635/2019. Μετά από μια συνοπτική παρουσίαση των αλλαγών αυτών, επεξηγείται η νομοθετική αναγκαιότητά τους, όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από την αιτιολογική έκθεση του Σχ/Ν, αλλά και την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Εργασιακά, η οποία είχε συσταθεί από κοινού από τους θεσμούς και το Υπουργείο Εργασίας της Ελλάδας το 2016. Στο τέλος παρατίθεται η κριτική που ασκήθηκε στον νόμο από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και επιχειρείται μια συνολική αποτίμησή του.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC