H Συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην υγεία. Συγκριτική μελέτη Κύπρου & Ελλάδας

Αθηνά Σοφοκλέους

Περίληψη


Η υγεία προσλαμβάνει ιδιαίτερη αξιακή βαρύτητα ως προστατευόμενο έννομο αγαθό και ως δικαί-ωμα. Τα σύγχρονα κράτη οφείλουν να διασφαλίζουν το δικαίωμα αυτό σε συνάρτηση με την αν-θρώπινη αξία. Η κατοχύρωση του δικαιώματος στην υγεία σε εθνικό επίπεδο διασφαλίζεται μέσω της συνταγματικής ή/και της νομοθετικής αναγνώρισής του. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι επιπτώσεις της μη συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος αυτού στην κυπριακή έννομη τάξη, αντιπαραβάλλοντας με την ελληνική έννομη τάξη, η οποία περιέχει ρητή σχετική συνταγμα-τική πρόνοια. Η θέση που υποστηρίζεται είναι ότι το δικαίωμα στην υγεία καθίσταται περισσότερο ευάλωτο σε προσβολές αν δεν τυγχάνει συνταγματικής κατοχύρωσης, γι’ αυτό και προτείνεται η συνταγματική πρόβλεψή του στο κυπριακό δίκαιο μέσω της αναθεώρησης του Κυπριακού Συντάγ-ματος. Η θέση αυτή μετριάζεται από τη διαπίστωση ότι σήμερα όλα τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα υφίστανται σημαντικές πιέσεις από το οικονομικό περιβάλλον, οι οποίες συρρικνώνουν το περιεχόμενο, την έκταση και το πεδίο εφαρμογής τους, και αυτό παρά τη συνταγματική πρό-βλεψή τους.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC