Σχολιασμός της υπόθεσης C-57/16 P ClientEarth κατά Επιτροπής

Αγγελική Φλουρή, Φρόσω Χαραλάμπους

Περίληψη


Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση της υπόθεσης C-57/16 P Client Earth κατά Επιτροπής και της πρακτικής της σημασίας για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής και επιρροής των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία για περιβαλλοντικά ζητήματα σε επίπεδο Ευρω-παϊκής Ένωσης. Η εν λόγω απόφαση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιπλέον ως απόφαση σταθ-μός αναφορικά με τη χρήση στη πράξη τόσο της Σύμβασης του Άαρχους όσο και του Κανονισμού 1049/2001/ΕΚ.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC