Η θετικιστική θεωρία για το κράτος. O ορισμός του Jellinek και τα προβλήματά του

Γεώργιος Μπαστουνάς

Περίληψη


Το κράτος αποτελεί μία έννοια, η οποία από τις απαρχές της έχει δεχθεί ποικί-λες θεωρήσεις και ορισμούς. Ένας από τους σημαντικότερους ορισμούς που α-ναπτύχθηκαν και ο οποίος επέδρασε δρα-στικά στην νομική σκέψη είναι ο ορισμός του Γερμανού θετικιστή Georg Jellinek.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC