Η πρόληψη ή η απάλυνση του ανθρώπινου πόνου ως σκοπός στο δίκαιο. Μία πρώτη προσέγγιση

Athanasios Pouliadis

Περίληψη


Ένα ερώτημα το οποίο με έχει απα-σχολήσει εδώ και καιρό είναι το α-κόλουθο: Μπορεί το δίκαιο με τους κανόνες που αυτό διαμορφώνει να αποβλέπει και στην πρόληψη ή την απάλυνση του ανθρώ-πινου πόνου; Μπορεί, με άλλα λόγια, η πρό-ληψη ή η απάλυνση αυτή να αποτελεί σκοπό τον οποίο επιδιώκει το δίκαιο;

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC