Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Επίκαιρα νομικά θέματα και αναλύσεις;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Οδηγίες για παραπομπή σε δικαστική απόφαση

Όνομα δικαστηρίου σε συντομογραφία, αριθμός αγωγής, αριθμός απόφασης ή ονόματα διαδίκων, ημερομηνία, (επιπλέον που δημοσιεύτηκε και παραπομπή σε σχόλιο/α επ'αυτής εάν υπάρχει).

  • Πχ : ΔΕΕ, C-466/12, Nils Svensson κ.λπ. κατά Retriever Sverige AB, 13 Φεβρουαρίου 2014.

 

Οδηγίες για παραπομπή σε άρθρο

Επώνυμο και όνομα του συγγραφέα, τίτλος άρθρου, όνομα περιοδικού, τεύχος, έτος, σελίδα.

  • Πχ : Συνοδινού Τατιάνα, Προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο: το ΔΕΕ επιβεβαιώνει την εφαρμογή της «θεωρίας της στόχευσης», ΔΙΜΕΕ 2/2013.

 

Οδηγίες για παραπομπή σε κεφάλαιο ενταγμένο σε συλλογικό έργο

Επώνυμο και όνομα του συγγραφέα, τίτλος κεφαλαίου, in όνομα επιμελητή έκδοσης (επιμ.), ‘τίτλος βιβλίου’, εκδοτικός οίκος, έτος, σελίδα.

  • Πχ: Jougleux Philippe, Diversity of legal systems, obstacle of a codification of European Copyright Law ? in Synodinou T. (ed), ‘Codification of European Copyright Law, Challenges and perspectives’, Kluwer Law International, 2012, σελ..

 

Οδηγίες για παραπομπή σε βιβλίο

Επώνυμο και όνομα του συγγραφέα, τίτλος βιβλίου, εκδοτικός οίκος, έτος, σελίδα.

  • Πχ: Ιγγλεζάκης Ιωάννης, Δίκαιο Πληροφορικής, Β έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2008, σελ..

 

Οδηγίες για παραπομπή σε ιστοσελίδα

Επώνυμο και όνομα του συγγραφέα, τίτλος του κειμένου, ιστοσελίδα που εμπεριέχει το κείμενο (αρχική σελίδα μόνο), ημερομηνία σύνταξης εάν αναγράφεται ή ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης  διαφορετικά.

  • Πχ: Plait Phil, Rosetta Spots Site of Philae’s First Bounce, slate.com, 14 Νοεμβρίου 2014.

 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

ι Συγγραφείς που δημοσιεύουν εργασίες τους σε αυτό το περιοδικό συμφωνούν στους παρακάτω όρους:

  1. Οι Συγγραφείς διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης ενώ ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας προστατεύονται σύμφωνα με την Creative Commons Attribution License που επιτρέπει σε τρίτους - αποδέκτες της άδειας να χρησιμοποιούν την εργασία όπως θέλουν με την προϋπόθεση της διατήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και την αρχική δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό.
  2. Οι Συγγραφείς μπορούν να συνάπτουν ξεχωριστές, και πρόσθετες συμβάσεις και συμφωνίες για την μη αποκλειστική διανομή της εργασίας όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό αυτό (π.χ. κατάθεση σε ένα ακαδημαϊκό καταθετήριο ή δημοσίευση σε ένα βιβλίο), με την προϋπόθεση της αναγνώρισης και την αναφοράς της πρώτης δημοσίευσης σε αυτό το περιοδικό.
  3. Το περιοδικό επιτρέπει και ενθαρρύνει τους Συγγραφείς να καταθέτουν τις εργασίες τους μέσω διαδικτύου (π.χ. σε ένα ακαδημαϊκό καταθετήριο ή στους προσωπικές τους ιστοσελίδες) πριν και μετά από τις διαδικασίες της δημοσίευσης, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγική ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων καθώς επίσης και σε γρηγορότερη και μεγαλύτερη χρήση και ευρετηρίαση της δημοσιευμένης εργασίας (See The Effect of Open Access).

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι χρήστες του περιοδικού συμφωνούν με την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα ότι επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης και λειτουργίας της εφημερίδας.