Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

European University of Cyprus,
6, Diogenis Str., Engomi, P.O. Box: 22006,
1516 Nicosia-Cyprus

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Philippe Jougleux
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τηλέφωνο: +357.22.713000
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: p.jougleux@euc.ac.cy

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Philippe Jougleux
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: p.jougleux@euc.ac.cy