Μαρία Πόκαρου, φοιτήτρια μεταπτυχιακού προγράμματος «Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο», Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου