Δρ Μιχάλη Σταυρινού, Διδάσκοντα Διεθνές Δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και Ξενοφών Φώτιος Καλαντζής, Προπτυχιακος Φοιτητής, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Υποστηρίζεται από την τουρκική πλευρά ότι οι πράξεις στις οποίες προέβη το Καλοκαίρι του 1974,
καθώς και η από τότε συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στα
εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, (εισβολή και κατοχή), είναι νόμιμη και σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο. Καμία παραβίαση, ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά, του Διεθνούς Δικαίου δεν έχει
γίνει από την ίδια, αφού ενήργησε, όπως επικαλείται, σύμφωνα με την Συνθήκη Εγγυήσεως της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Υποστηρίζει επίσης ότι το Κυπριακό ζήτημα είναι ζήτημα αμιγώς πολιτικό και όχι νομικό, άρα δεν αφορά ζητήματα Διεθνούς Δικαίου. Με την τραγική αφορμή της
συμπλήρωσης 50 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, χωρίς η διεθνής κοινότητα να
μπορέσει να ανατρέψει τα παράνομα αποτελέσματά της, θα εξεταστούν οι νομικές πτυχές των
γεγονότων του 1974, αλλά και αυτών που ακολούθησαν. Επίσης, ως φόρος τιμής για όσους αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την ανατροπή των παράνομων τετελεσμένων, θα υποβληθούν εισηγήσεις, στο τέλος του άρθρου, για σύννομους τρόπους επιδίωξης αποκατάστασης της νομιμότητας στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ έγκειται και η βαρύνουσα υποχρέωση της Κύπρου να προσφύγει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.