Νομικές λύσεις στις ανατροπές της πανδημίας.

Σταματίνα Γιαννακούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΠΚ (Εισαγωγή),
Philippe Jougleux, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΠΚ (Πανδημία και συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου: ανωτέρα βία και «θεωρία της ματαίωσης»),
Χριστιάνα Μάρκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΠΚ (Πανδημία και προστασία προσωπικών δεδομένων: η ανθεκτικότητα του ΓΚΠΠΔ),
Σωκράτης Τζιάζας και Γιώργος Γρηγορίου, προπτυχιακοί φοιτητές Νομικής Σχολής ΕΠΚ (Πανδημία και περιστολή θεμελιωδών ατομικών ελευθεριών: ποια είναι τα συνταγματικά όρια;),
Αγγελική Φλουρή και Ιφιγένεια Κουτσονικόλα, προπτυχιακές φοιτήτριες Νομικής Σχολής ΕΠΚ (Εργαλεία διαχείρισης προσωπικού επιχειρήσεων σε έκτακτες συνθήκες πανδημίας στην Κύπρο),
Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης και Γιάννης Παναγιώτου, προπτυχιακοί φοιτητές Νομικής Σχολής ΕΠΚ (Covid-19: Μια «πανδημία» αλλαγών στη διαχείριση των συμβάσεων εργασίας στις επιχειρήσεις).