Εφαρμογή του καθεστώτος των ελλαττωματικών προϊόντων στο αίμα

Κωνσταντίνος Μάρκου, Προπτυχιακός φοιτητής, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου