νέες νομικές προκλήσεις

Βάϊα Κωτούλα και Πέτρος Μήτσης, Προπτυχιακοί φοιτητές Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου