Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου