Θάλεια Πραστίτου-Μέρδη, Λέκτορας Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου.