Ευριπίδης Ρίζος, Λέκτορας, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου