Θάλεια Πραστίτου-Μέρδη, Λέκτορας, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.