Θεόδωρος Τροκάνας, Λέκτορας, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου