Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο και δυσχέρειες εφαρμογής

Νίκος Ζένιου, Προπτυχιακός φοιτητής,
Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου