Σύγχρονα ζητήματα πιθανής νόθευσης της αγοράς από τα καταστήματα εφαρμογών (App Stores)

Παναγιώτης Γιαννακάς, φοιτητής, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου