τα ανθρώπινα δικαιώματα «υπό διαπραγμάτευση»

Ηρακλής-Σπυρίδων Ακτύπης, Δ.Ν. Université Paris II Panthéon-Assas, Επικεφαλής Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ελλάδα.