Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις.

Γεώργιος Καλπακίδης, Προπτυχιακός φοιτητής, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου