Σοφία Καστούλα,

Αθανασία Παπαγιαννοπουλού, Προπτυχιακές φοιτητρίες, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου