για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα


Βασίλης Λασκαρίδης, προπτυχιακός φοιτητής Νομικής Σχολής
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου