Γιάννης Ψαράκης και Μιχάλης Καπίρης, αποφοίτοι της Νομικής Σχολής,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.