Ιδίως στο ζήτημα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων έπειτα από τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης

Ευαγγελία Κουρτζίδη, προπτυχιακή φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου