Ενωσιακό και ελληνικό δίκαιο

Παναγιώτα-Στυλιανή Βερβεσού, Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.