Αναστάσιος Μπραζιώτης, προπτυχιακος φοιτήτης Νομικής Σχολής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου