– Μία πρώτη προσέγγιση

Αθανάσιος Κ. Πουλιάδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Επισκέπτης Καθηγητής Νομικής Σχολής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου