Σύντομη ανάλυση και κριτική.

Στέλλα Μαλά,

Προπτυχιακή φοιτήτρια, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου