Η σύναψη και η λύση της.

Χρήστος Χριστοδούλου, Προπτυχιακός Φοιτητής Νομικής Σχολής
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου