Η άποψη ενός δημιουργικού λογισμικού

Διονυσία Τσολάκη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια,
Πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου / Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου