Μιχαήλ Π. Σταθόπουλος, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών