Δημήτριος Π. Βεζυρίδης,
Φοιτητής Νομικής Σχολής, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου