Έλενα-Νίκη Καρλετίδη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο»