Και η δυνατότητα παραμερισμού της απόφασης

Νικόλαος Δ. Κουλούρης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου