Το Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο.

Ειρήνη Πριλίγκου, φοιτήτρια μεταπτυχιακού προγράμματος «Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο», Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου