Δομινίκη Βασιλική Γάκη, Δικηγόρος Αθηνών, Ευρωπαία Δικηγόρος Κύπρου,
Διδάκτωρ Αεροπορικού Δικαίου, LL.M. Οικονομικού Δικαίου.