Μελπομένη Μαραυγάκη, προπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής Σχολής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στο παρόν άρθρο θα αναλυθεί ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα, από το πώς ξεκίνησε έως το σήμερα, καθώς και το ανέλεγκτο της εξουσίας του υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων από τις οποίες διαφαίνεται μία αχτίδα προς την αλλαγή αυτής της υπέρμετρης εξουσίας που δίνεται σε ένα μόνο άτομο.