Σταυρούλα Χατζηδημητρίου, υποψηφία διδακτορικού, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική επιστήμη έχει ανοίξει νέους ορίζοντες
στη διάγνωση ασθενειών. Η χρήση τέτοιων συστημάτων αναμφισβήτητα λειτουργεί
επιβοηθητικά στην αποστολή της ιατρικής επιστήμης. Ταυτόχρονα, όμως, περιπλέκει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών μεταβάλλοντας την παραδοσιακή σχέση ιατρού
ασθενή και συνακόλουθα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αστική ευθύνη. Η ανά
χείρας εργασία στο πρώτο μέρος εστιάζει στη διείσδυση των συστημάτων τεχνητής
νοημοσύνης στην ιατρική και τη νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων αστικής ευθύνης
στην ιατρική. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η ευθύνη του ιατρού, του κατασκευαστή
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και των μονάδων υγείας στην περίπτωση λανθασμένης διάγνωσης κατά τη χρήση συστημάτων ΤΝ, καθώς και με το ζήτημα του
«μαύρου κουτιού». Εν κατακλείδι, η μελέτη ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και
την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στα ζητήματα αστικής ευθύνης στον ιατρικό
τομέα.