Επίκαιροι νομικοί προβληματισμοί.

Αλέξανδρος Καλαϊτζίδης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Ευρωπαϊ-κού Πανεπιστημίου Κύπρου