Επιμέλεια: Νίκη Καραγιάννη, Γιώργος Χατζηστυλλής, Ευαγγελία Κουρτζίδη, Αναστασία Παρέσογλου, Αικατερίνη-Χριστίνα Ψαρά, προπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής, Βοηθοί Συντακτικής Ομάδας