Σχολιασμός της απόφασης της 26ης Φεβρουαρίου 2020 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-788/18

Χαράλαμπος Σάββα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου